Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Masvidal i Salavert, Ramona  [Clear All Filters]
B
[47158] Salavert, Ramona Masvidal i. Bibliografia d’obres literàries en prosa de llengües modernes traduïdes al català i publicades des del 1901 al 1936 inclusiu (exclòs el teatre). Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1937.
Memòria de final de carrera.