Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: Autor is Hurtley, Jacqueline  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
[46260] Hurtley, Jacqueline. Josep Janés: El combat per la cultura. Vol. 60. Biblioteca de Cultura Catalana 60. Barcelona: Curial, 1986.
[47029] Hurtley, Jacqueline. Josep Janés: El combat per la cultura. Vol. 60. Biblioteca de Cultura Catalana 60. Barcelona: Curial, 1986.
Reeditat en versió castellana amb el títol José Janés: Editor de literatura inglesa, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universiatrias, 1992, 309 p.
B
[47028] Hurtley, Jacqueline. "Badalona 1930: I arribà Mrs. Dalloway." El País (1991): 8.
Quadern
A
[46259] Hurtley, Jacqueline. "On the arrival of Mrs. Dalloway: Badalona 1930." Catalan Review: International Journal of Catalan Culture, no. 5 (1991): 121-132.
[47027] Hurtley, Jacqueline. "On the arrival of Mrs. Dalloway: Badalona 1930." Catalan Review: International Journal of Catalan Culture, no. 5 (1991): 121-132.