Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Grenzler i Montagut, Montserrat  [Clear All Filters]
I
[46998] Montagut, Montserrat Grenzler i. Introducció d’Ibsen a Catalunya. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1933.
Memòria de final de carrera.