Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Tayadella i Oller, Antònia (dir.)  [Clear All Filters]
R
[46964] Barris, Maria Garcia. La recepció de Lev Tolstoi a Catalunya. Universitat de Barcelona, 1993.
Tesi en curs.