Bases de dades bibliogràfiques

Export 6 results:
Filters: Autor is Ferrà-Ponç, Damià  [Clear All Filters]
S
[46934] Ferrà-Ponç, Damià. "Sobre Llorenç Villalonga." Lluc, no. 599 (1971): 13-18.
[46166] Ferrà-Ponç, Damià. "Sobre Llorenç Villalonga." Lluc, no. 599 (1971): 13-18.