Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Badia, Lola  [Clear All Filters]
L
[46716] Badia, Lola. "L’”humanisme català”: Formació i crisi d’un concepte historiogràfic." In De Bernat Metge a Joan Roís de Corella, 13-38. Barcelona: Quaderns Crema, 1988.