Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Badia, Lola  [Clear All Filters]
L
[46716] Badia, Lola. "L’”humanisme català”: Formació i crisi d’un concepte historiogràfic." In De Bernat Metge a Joan Roís de Corella, 13-38. Barcelona: Quaderns Crema, 1988.
P
[48732] Badia, Lola. Poesia trobadoresca. Barcelona: Edicions 62, 1982.