Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: Autor is Molas, Joaquim (dir.)  [Clear All Filters]
L
[47463] Noguera, Valentí Soler i. L’obra crítica de Tomàs Garcés. Universitat de Barcelona, 1991.
Tesi en curs.
M
[46980] Farré, Teresa Gilabert. Magí Morera i Galícia: vida i obra. Universitat de Barcelona, 1984.
Tesi en curs.
[46737] Vivanco, Carles Bastons. Miguel de Unamuno i la cultura catalana (1896-1906). Universitat de Barcelona, 1991.
Tesi.