Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Simposi de Venècia organitzat per la Unesco, 3-7 març 1986  [Clear All Filters]
C
[44614] La ciència i les fronteres del coneixement . Barcelona: La Magrana, 1987.
Col·lecció Centre Unesco de Catalunya