Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is X  [Clear All Filters]
A
[40543] X. "Agustí Bartra. Una antologia de la lírica nord-americana." Raixa: miscel·lània de literatura catalana (1953): 104.