Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Salzer, Michael  [Clear All Filters]
E
[40360] Salzer, Michael. "Una entrevista amb Jean Sibelius." Occident, no. núm. 4 (gener 1950) (1950): 52-55.
No s’indica la procedencia de l’article. No s’indica el nom del traductor. Literatura d’origen desconeguda.