Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Oliphant, M. L. E.  [Clear All Filters]
M
[40168] Oliphant, M. L. E.. "El motor atòmic (article extret de “The Illustrated London News”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 2 (juny 1947) (1947): 21-23.
No s’indica el nom del traductor.