Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Fersman, A. E.  [Clear All Filters]
T
[39817] Fersman, A. E.. "El temps i l’àtom (extret de “Soviet News”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 4 (agost 1947) (1947): 42-47.
No s’indica el nom del traductor.