Bases de dades bibliogràfiques

Export 6 results:
Filters: Autor is Thomas S Eliot  [Clear All Filters]
A
[32185] Eliot, Thomas S.. Assassinat a la catedral. Vol. 17. Blanquerna 17. Barcelona: Edicions 62, 1966.
F
[39715] Eliot, Thomas S.. "Four Quartets (fragment)." Curial, no. núm. 3 (novembre 1949) (1949): 10-12.
N
[39716] Eliot, Thomas S.. "“New Hampshire”; “Virginia”; de “East Coker”; de “The Dry Salvages”." Poemes, no. núm. 9 (1964): 87.
El número 9 de Poemes no arribà a passar la censura. Posteriorment, les galerades van ser publicades l’any 2010 en l’edició facsímil de la revista (a cura d’Enric Falguera, Xavier Macià, Jordi Malé i Joan Veny).
Q
[32186] Eliot, Thomas S.. Quatre quartets. Vol. 3. La Sínia 3. Palma de Mallorca: Daedalus, 1965.
Introducció de Robert Brian Tate.
S
[39714] Eliot, Thomas S.. "Sobre la funció de la crítica." El Pont, no. núm. 33 (juliol) (1969): 30-31.
T
[32187] Eliot, Thomas S.. "La terra eixorca." Laye 21 (1952): 44-54.