Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Butler, A.  [Clear All Filters]
L
[39577] Butler, A.. "L’esdevenidor del Partit Conservador Anglès (article extret de “World Review”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 2 (juny 1947) (1947): 5-7.
No s’indica el nom del traductor.