Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Aubac, Stephane  [Clear All Filters]
T
[39519] Aubac, Stephane. "El Túnel del Canal de la Mànega (extret de “Le Monde Illustré”)." Occident, no. núm. 1 (maig 1949) (1949): 25-28.
No s’indica el nom del traductor.