Bases de dades bibliogràfiques

Export 10 results:
Filters: Autor is Valéry, Paul  [Clear All Filters]
C
[32640] Valéry, Paul. El cementiri marí. Santiago de Xile: El Pi de les Tres Branques, 1947.
[40498] Valéry, Paul. "El cementiri marí." Miscel·lània 1956. El club dels novel·listes (1956): 88-96.
[32637] Valéry, Paul. El cementiri marí. Barcelona: Gustau Gili, 1971.
Text en català i en francès.
[32639] Valéry, Paul. El cementiri marí. Madrid: Plus Ultra, 1947.
Edició de bibliòfil. Editorial obtinguda del f. d’autorització de la Sección Censura del Ministerio de Educación Nacional, conservat en el Fons Gaziel de la Biblioteca de Catalunya. Text bilingüe català-francès.
[40497] Valéry, Paul. "El cementiri marí (fragments)." El Pont, no. núm. 55 (maig) (1972): 29-35.
E
[48595] Valéry, Paul. Eupalinos o l'arquitecte. Barcelona: Quaderns Crema, 1983.
Col·lecció Mínima Minor
[40499] Valéry, Paul. "Europa." Ariel, no. Any 2, núm. 9 (abril 1947) (1947): 32.
No s’indica el nom del traductor.
H
[40500] Valéry, Paul. "Hel·lena." Poesia, no. núm. 15 (1945): 4.
P
[32636] Valéry, Paul. Paul Valéry en els seus millors escrits. Vol. 1. Els Dies i els homes 1. Barcelona: Miquel Arimany, 1972.
Inclou textos de Osvald Cardona, Pere Gimferrer, Emilie Noulet i Miquel Arimany. Les traduccions dels poemes seleccionats són de Miquel Arimany, Joan Oliver, Josep Carner-Ribalta, Ramon Sastre, Lluís Gassó i Carbonell i Guillem Díaz-Plaja. Pel que fa a la prosa inclou traduccions de Miquel Ollé, Santiago Rubió i Tudurí, Lluís M. Aragó i J. García Font.
[32638] Valéry, Paul. Poesies completes. Vol. 302. Biblioteca Selecta 302. Barcelona: Selecta, 1961.
Pròleg de Miquel Dolç.