Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Polo, Marco  [Clear All Filters]
V
[32453] Polo, Marco. Viatges de Marco Polo. Vol. 85. Els Nostres clàssics. Col·lecció A 85. Barcelona: Barcino, 1958.
Versió catalana del segle XIV.