Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Vallès, Emili  [Clear All Filters]
I
[32306] Tomàs de Kempis. La imitació de Crist, Edited by Emili Vallès. Vol. 12. Biblioteca Selecta 12. Barcelona: Selecta, 1953.
A cura de Joan Sales.