Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Autor is Sterne, Laurence  [Clear All Filters]
V
[31093] Sterne, Laurence. Viatge sentimental. 1ª ed. Vol. 123-124. Biblioteca popular de “L’Avenç” 123-124. Barcelona: L’Avenç, 1912.
Pròleg i traducció de Manuel Vallvé
[31092] Sterne, Laurence. El viatge sentimental a través de França i Itàlia. Vol. 36. Quaderns literaris. Novel·les i novel·listes 36. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1934.
Portada de Grau Sala
[44655] Sterne, Laurence. Vida i opinions de Tristam Shandy. Barcelona: Proa, 1993.
Col·lecció "A Tot Vent"