Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Autor is Ramos Martín, Antonio  [Clear All Filters]
A
[30941] Martín, Antonio Ramos. La Agisió. Valencia: Tip. de Vicente Gallego, 1917.
Joguet en un acte i en prosa. Adaptació a l’escena valenciana del sainet La Agición
G
[30940] Martín, Antonio Ramos. Genits canviats. Barcelona: Impremta X. Gili, 1929.
Sainet en dos quadros