Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Keats, John  [Clear All Filters]
S
[30607] Keats, John. Sonets i Odes. 1ª ed. Vol. 4. Lírics Mundials 4. Barcelona: La Revista, 1919.
Prefaci d’Eugeni d’Ors