Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Istrati, Panaït  [Clear All Filters]
P
[30585] Istrati, Panaït. El pescador d’esponges. Vol. 63; 210. Biblioteca de la Rosa dels Vents; Quaderns literaris. Novel·les i novel·listes 63; 210. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1938.