Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Autor is Horaci  [Clear All Filters]
L
[30551] Horaci. Llibre I de les Odes. 1ª ed. Buenos Aires: Imprenta Tragant, 1926.
O
[30552] Horaci. Obres. Igualada: Estampa Nicolau Poncell, 1922.
Girades del seu original en ritmes catalans
S
[30550] Horaci. Sàtires; Epístoles. 1ª ed. Vol. 23. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 23. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1927.
Text revisat per Isidor Ribas Bassa. Paginació doble. Text bilingüe llatí-català.