Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Autor is Brieux, Eugène  [Clear All Filters]
D
[30137] Brieux, Eugène. Les dides. 1ª ed. Vol. 7. Biblioteca Teatralia 7. Barcelona: Impremta de la vda. de J. Cunill, 1909.
Comèdia en tres actes
M
[30138] Brieux, Eugène. La mestra. 1ª ed. Barcelona: Impremta Manel Tasis, 1906.
T
[30139] Brieux, Eugène. Els tarats. 1ª ed. Edicions econòmiques “Avenir”. Barcelona: Impremta Josep Ortega, 1905.