Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Brenach, Antoni  [Clear All Filters]
S
[30135] Brenach, Antoni. Sàxia: poema heroic-descriptiu de la muntanya de Montserrat. Montserrat: Monestir de Montserrat, 1927.