Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Bracciolini, Gian Francesco Poggio  [Clear All Filters]
F
[30126] Bracciolini, Gian Francesco. Facècies llèpoles, afegida la descripció del Bany de Baden en lo XVè segle. Barcelona: Stampa de F. Giró, 1910.
Tiratge limitat de 108 exemplars en paper de fil. Curiosa obreta eròtica publicada per Antoni Bulbena i Tusell