Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Autor is Bennett, Arnold  [Clear All Filters]
A
[30077] Bennett, Arnold. Aquests dos. Vol. 28; 29; 30. Biblioteca literària 28; 29; 30. Barcelona: Editorial Catalana, 1920.
Volum I: La dona i la casa: primera part; 193 p. Volum II: El passat: segona part; 119 p. El nom del traductor és un pseudònim de Josep Carner
P
[46819] Carner, Josep. "Prefaci." In El preu de l’amor, edited by Arnold Bennett, ii-iv. Vol. Biblioteca Literària. Barcelona: Editorial Catalana, 1919.
[30078] Bennett, Arnold. El preu de l’amor. Biblioteca literària. Barcelona: Editorial Catalana, 1919.
El nom del traductor és un pseudònim de Josep Carner