Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Bellay, Joachim du  [Clear All Filters]
S
[30070] Bellay, Joachim du. Sonnets. Vol. 2. Edicions L’Ametller 2. Barcelona: Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya, 1938.
Tria feta per Ramon Esquerra. Poemes en francès. Fragment del Tableau de la poésie française au XVIe siècle de Sainte-Beuve