Bases de dades bibliogràfiques

Export 9 results:
Filters: Autor is Baudelaire, Charles  [Clear All Filters]
C
[39544] Baudelaire, Charles. "Correspondències." Poesia, no. núm. 15 (1945): 3.
F
[30059] Baudelaire, Charles. Les flors del mal. Vol. 5. Col·lecció de lírics mundials 5. Barcelona: Publicacions de “La Revista”, 1920.
Prefaci de Josep Farran i Mayoral
[48048] Baudelaire, Charles. Les flors del mal. Barcelona: Proa, 1998.
Col·lecció "Els Llibres de l'Óssa Menor"
[30058] Baudelaire, Charles. Les flors del mal. Óssa menor. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1926.
Il·lustracions de Xavier Güell
[48148] Baudelaire, Charles. Les Flors del Mal. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Óssa Menor (Sèrie Gran)"
J
[30056] Baudelaire, Charles. El jove fetiller; Consells als joves literats. Vol. 4; 151. Biblioteca de la Rosa dels Vents; Quaderns literaris 4; 151. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1937.
P
[30055] Baudelaire, Charles. Els Paradisos artificials; L’haixix. Vol. 73; 220. Biblioteca de la Rosa dels Vents; Quaderns literaris 73; 220. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1938.
[30057] Baudelaire, Charles. Petits poemes en prosa. Vol. 4. Biblioteca Univers 4. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1928.
[48684] Baudelaire, Charles. Petits poemes en prosa. Barcelona: Edhasa, 1991.
Col·lecció "Clàssics Moderns"