Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Badia i Lebrich, Domènec [Alí Bey]  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[30019] Lebrich, Domènec [Alí Bey]. Atlas dels viatges d’Ali Bey el Abbassi per Africa y Asia durant els anys 1803, 1804, 1805, 1806, 1807.. Barcelona: Estampa i Llibreria de “L’Avenç”, 1892.
Pròleg i apèndix de J. Massó i Torrents. Reproduït de l’edició de París de 1814.