Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Badia i Leblich, Domènec [Ali Bey]  [Clear All Filters]
V
[30018] Leblich, Domènec [Ali Bey]. Viatges de Ali-Bey el Abassi per África y Assia durant los anys 1803 a 1807. Barcelona: Impremta “La Renaixensa”, 1888.
1- 212 p.; 2- 228 p.; 3- 202 p.