Bases de dades bibliogràfiques

Export 8 results:
Filters: Autor is Aristòtil  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[29997] Aristòtil. Poètica. Vol. 19. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 19. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1926.
Paginació doble. Text bilingüe grec-català
[29998] Aristòtil. Constitució d’Atenes. Vol. 19. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 19. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1926.
[29999] Aristòtil. Poètica. Barcelona: Thomas, 1907.
[48254] Aristòtil. Psicologia. Barcelona: Edicions 62, 1981.
Col·lecció "Textos Filosòfics" 1989 edició revisada
[48255] Aristòtil. Retòrica. Poètica. Barcelona: Edicions 62, 1985.
Col·lecció "Textos Filosòfics"
[48256] Aristòtil. Retòrica. Poètica. Barcelona: Edicions 62, 1998.
Col·lecció "Universitària"
[48717] Aristòtil. Psicologia. Barcelona: Edicions 62, 1981.
[48718] Aristòtil. Retòrica. Poètica. Barcelona: Edicions 62, 1998.