Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Anacreont  [Clear All Filters]
O
[29935] Anacreont. Odes. Barcelona: Impremta “La Renaixensa”, 1878.
Traduït directament del grec al català per Frederich Renyé i Viladot