Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Alfons X el Savi  [Clear All Filters]
C
[29916] Savi, Alfons X. el. Les “Cantigas” del Rei N’Anfós el Savi. Barcelona: Impremta d’Eugeni Subirana; Vida Cristiana, 1927.
Palau anota que es tracta d’una edició molt limitada i no venal. Música d’Higini Anglès