Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Autor is Plató  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
[48494] Plató. Paideia: Protàgoras, de la República, de les Lleis. Vic: EUMO, 1988.
Col·lecció textos Pedagógics
Modify or remove your filters and try again.